Dzisiejsza data:

9 czerwca 1983 - Przy ul. Grodzkiej 39 odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Wita Stwosza.