Dzisiejsza data:

17 grudnia 1983 - Teatr Satyry „Maszkaron”, w podziemiach Ratusza, zainaugurował działalność Dekameronem G. Boccaccia.