Dzisiejsza data:

19 sierpnia 1983 - Został rozwiązany Związek Literatów Polskich.