Dzisiejsza data:

22 kwietnia 1984 - W Krakowie powstał Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania.