Dzisiejsza data:

22 czerwiec 1984 - Po dziesięciu latach konserwacji, podczas Dni Krakowa, nastąpiło otwarcie budynku zbiorów Czartoryskich.