Dzisiejsza data:

21 stycznia 1987 - W Krakowie powstała nielegalna Komisja ds. Interwencji i Praworządności, jako krakowski odpowiednik komisji powstałej przy Lechu Wałęsie w grudniu 1986.