Dzisiejsza data:

6 czerwca 1988 - W HiL odbyło się wyjazdowe posiedzenie KK PZPR.