Dzisiejsza data:

27 października 1957 - W sali Ligi Kobiet przy pl. Podgórskim 1 odbywa się pierwszy odczyt z cyklu „Kultura życia seksualnego”. Mężczyznom wstęp wzbroniony.