Dzisiejsza data:

Stolica państwa pierwszych Piastów

           Rok 1040 wyznacza moment, kiedy Kraków przejmuje stołeczną rolę w państwie, którą sprawował faktycznie do 1609, protokolarnie i ceremonialnie do roku 1791, a tytularnie sprawuje do dnia dzisiejszego. Kazimierz, rządząc z Krakowa, przeprowadził wiele reform w funkcjonowaniu państwa, które przyniosły mu zaszczytny przydomek – Odnowiciel. Jego syn Bolesław Śmiały (1058-1079),

Fot. 11. Bolesław Śmiały (1058-1079), mal. Jan Matejko

    koronował się w roku 1076, być może w krakowskiej katedrze. Jego obiecujące i pełne sukcesów panowanie przerwały gwałtowne wydarzenia, znane w historii pod nazwą „sprawy św. Stanisława”.